Cursos i tallers per a persones adultes

Ceràmica
Tots els nivells
Dibuix i pintura
Tots els nivells
Escultura
Nivell inicial/mitjà
Fotografia bàsica per adults
Actual
Fotografia
Nivell bàsic
Fotografia avançada
Curs de perfeccionament
Restauració
Recicla i recupera mobles

Cursos i tallers per a infants

Dibuix i pintura
Tots els nivells
Fang i ceràmica
Tots els nivells

Cursos monogràfics

Actual
Serigrafia
Sobre tèxtil i paper (iniciació)