Casal Artístic

Un any més, des de l’Escola Municipal d’Art de Celrà i l’Àrea de Cultura organitzem el Casal Artístic, amb la voluntat d’oferir un espai de creació i oci per aquells infants que tinguin ganes d’experimentar, inventar, crear i passar-s’ho d’allò més bé a través de l’art.

Casal Artístic 2023

 

 

Professorat:
Dibuix i pintura:
Kim Perevalsky
Escultura: Mar Vivó
Ceràmica: Marta Salvador
Restauració: Rosa Rios
Fotografia: Jordi Ribot
Servei de monitoratge: Judit Galán i Isàlia Pujol
Laura Francès: organització i suport

Dates i horaris

Del 26 de juny al 28 de juliol, de 9 a 13.30 h

Edats

De 1r de primària a 2n d'ESO (si el nombre d’inscripcions ho permet, es repartiran els grups per edats)

Espais on es farà l’activitat: Escola d’Art del Centre Cultural La Fàbrica, Piscina Municipal i entorn del municipi.

Punt de trobada a l'entrada i la sortida

Enllaç al maps

Sortides i activitats extraordinàries

Les sortides es concretaran més endavant amb el programa del casal. El preu de les visites i activitats extraordinàries no està inclòs en el preu del casal.

Material

  • Càmera de fotos digital o rèflex (només el dia que toca fotografia)
  • Estoig amb unes tisores, goma, maquineta, cola de barra, llàpis i llapis de colors.
  • Bata (opcional)
  • Banyador, tovallola, xancletes i crema de protecció solar per anar a la piscina.
  • La resta de material està inclòs en el preu.
  • Esmorzar

Manualitats Casal Artístic de Celrà | © Casal Artístic
Excursió Casal Artístic de Celrà | © Casal Artístic
Pintura Casal Artístic de Celrà | © Casal Artístic
Excursió Casal Artístic de Celrà | © Casal Artístic

Reunió informativa

Dijous 15 de juny, a les 18 h. Sala Polivalent del Teatre Ateneu.

Preinscripcions

Tancades

En el moment de fer la preincripció és farà un pagament de 30 € en concepte de matrícula. No es retornarà l’import excepte si no s’arriba al nombre mínim de places

Inscripcions

Tancades

Cal adjuntar full d’autoritzacions signat, fotocòpia DNI del participant (si en té) i del pare/mare/tutor legal, fotocòpia de la targeta sanitària i fotocopia del llibre de vacunes. Les participants al casal artístic 2022, no cal que tornin a presentar la documentació (DNI i targeta sanitària), excepte si l’han renovat.

Preus

 

Matrícula*

Quota

2 setmanes

30 €

160 €

3 setmanes

30 €

200 €

4 setmanes

30 €

235 €

5 setmanes

30 €

270 €

1 setmana addicional

 

80 €

*En el moment de fer la preincripció és farà un pagament de 30 € en concepte de matrícula. No es retornarà l’import excepte si no s’arriba al nombre mínim de places

Material inclòs.

No inclou el cost de les sortides extraordinàries, que s’hauran de pagar el mateix dia.

No inclou l'abonament a la piscina. Aquells que no disposin d’abonament familiar han de comprar l’abonament especial casals que té un cost de 19,05 € i dona dret a fer ús de la piscina durant les hores del casal. L’abonament s’ha de comprar directament a les instal·lacions de la piscina abans del primer dia de casal.

Servei de menjador

No s'ofereix servei de menjador.

IMPORTANT

Si l’infant ha de marxar sol a les 13.30 h, cal que informeu al professorat o monitoratge, i que signeu un full d’autorització.

Es recomana no portar mòbils. Si algun infant ho necessita, cal que informi al professorat, que guardarà el dispositiu durant les hores d’activitat.

CONTACTE

Laura Francès

Àrea de Cultura

1r Pis del Teatre L’Ateneu de Celrà

Pl. Estat, s/n. 17460 Celrà

cultura@celra.cat

872.723.265 / 638.516.203

ORGANITZA

Escola Municipal d’Art de Celrà

Àrea de Cultura