Casal Artístic

El Casal Artístic de Celrà és un espai de creació i oci per a nenes i nens que tinguin ganes d’experimentar, inventar, crear i passar-s'ho bé mitjançant l’art. Les activitats que s’hi ofereixen estan adreçades a joves de 7 a 14 anys. El casal d’aquest any 2021 tindrà lloc del 28 de juny al 30 de juliol a l’Aula d’Art i a l’Aula d’Escultura, ubicades al 2n pis del Centre Cultural La Fàbrica.

Cada any, amb la voluntat de crear un fil conductor durant els mesos que dura el casal, s’escull una temàtica que ajuda a desenvolupar els diversos eixos del treball creatiu.

Les activitats del Casal Artístic són organitzades per l’EMAC (Escola Municipal d’Art de Celrà) i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament.

 

Casal Artístic 2021

La temàtica escollida com a fil conductor de les activitats del casal artístic de 2021 és l’ARBRE, vist com a concepte artístic i vital.

Tot jugant i fent capbussades a la piscina municipal de Celrà, aprendrem i investigarem des de la pintura, la ceràmica i el dibuix a la fotografia, l’escultura i la restauració. Farem un viatge per descobrir el fascinant combinat entre art i natura, ja que l’art, com un arbre, ens fa estar arrelades a la terra i alhora també ens fa créixer.
Malauradament, amb el pas dels anys hem iniciat un camí d’allunyament de la natura, en el qual a poc a poc hem anat perdent els lligams amb els espais naturals. Creiem que el concepte de l’ARBRE ens pot ajudar a reconnectar amb tot allò que ens envolta i a fer-nos sentir part també d’aquesta natura.
T’apuntes a fer aquest viatge amb nosaltres?

Equip de professorat i monitoratge

Ció Abellí: Escultura
Rosa Ríos: Restauració
Montse Seró: Ceràmica
Jordi Ribot: Fotografia
Kim Perevalsky: Dibuix i pintura

Servei de monitoratge: Isaac Besalú, Blai Ciurana, Ainoa Galí (alumnat en pràctiques) i Gal·la Gibert (alumnat en pràctiques)
Laura Francès: Organització i suport

Dates i horaris

Del 28 de juny al 30 de juliol
De 9 a 13.30 h

Edats

De 7 a 14 anys (Si el nombre d’inscripcions ho permet, es repartiran els grups per edats)

Espais on es farà l’activitat

Escola d’Art del Centre Cultural La Fàbrica, piscina municipal i entorn del municipi.

Sortides i activitats extraordinàries

Enguany no es realitzen sortides.

Material

Càmera de fotos digital o rèflex
Bata
Banyador, tovallola, xancletes i crema de protecció solar per anar a la piscina
Estoig individual amb llàpis de colors, retoladors, goma, maquineta i llàpis per dibuixar.
Esmorzar.

Manualitats Casal Artístic de Celrà | © Casal Artístic
Excursió Casal Artístic de Celrà | © Casal Artístic
Pintura Casal Artístic de Celrà | © Casal Artístic
Excursió Casal Artístic de Celrà | © Casal Artístic

Reunions informatives

Es faran, en principi, via Zoom.
Abans de les inscripcions:
Dilluns 22 de febrer, a les 18.30 h.
Abans de l’inici del taller:
Dilluns 21 de juny, a les 18.30 h.
 

Preinscripcions

De l’1 al 7 de març, per internet al següent enllaç: celra.cat/casalartistic i presencialment a l’Ajuntament de Celrà en el seu horari d'atenció al públic.

Amb la preinscripció s’ha de fer un pagament de 30 €.

Inscripcions

Del 4 al 9 de maig, per internet al web: celra.cat/casalartistic i presencialment a l’Ajuntament de Celrà en el seu horari d’obertura.

Cal adjuntar fotocòpia DNI del participant (si en té) i del pare/mare/tutor legal, fotocòpia de la targeta sanitària i fotocòpia del llibre de vacunes. Si van participar en el casal artístic 2020, no cal que tornin a presentar la documentació (DNI i targeta sanitària), excepte si l’han renovat.

Preus

 

Matrícula*

Quota

2 setmanes

30 €

160 €

3 setmanes

30 €

200 €

4 setmanes

30 €

235 €

5 setmanes

30 €

270 €

1 setmana addicional

 

80 €

* La matrícula es paga en el moment de la inscripció i la resta, abans de l’inici de l’activitat.

Material inclòs.

No inclou el cost de les sortides extraordinàries, que s’haurà de pagar el mateix dia.

No inclou l'abonament a la piscina. Aquells que no disposin d’abonament familiar han de comprar l’abonament especial casals que té un cost de 19,05 € i dona dret a fer ús de la piscina durant les hores del casal. L’abonament s’ha de comprar directament a les instal·lacions de la piscina abans del primer dia de casal.

Servei de menjador

No oferim directament servei de menjador, però si hi ha algú que necessita quedar-se a dinar ho podem gestionar a través del Casal de Patinatge, que dinen a Can Ponac.

 • Preu per a tota la setmana: 30 €
 • Preu esporàdic: 8 €

Per sol·licitar el servei de menjador tota la setmana o esporàdic, s’ha de gestionar directament amb el Casal de Patinatge.

IMPORTANT

 • Si l’infant ha de marxar sol a les 13.30 h, cal que informeu els professors i monitors, i que signeu un full d’autorització.
 • Es recomana no portar mòbils. Si algun nen/a ho necessita, cal que informi el professorat, que guardarà el dispositiu durant les hores d’activitat.

Pintura Casal Artístic de Celrà | © Casal Artístic
Pintura en una fulla al Casal Artístic de Celrà | © Casal Artístic
Excursió Casal Artístic de Celrà | © Casal Artístic
Manualitats Casal Artístic de Celrà | © Casal Artístic

Criteris de prioritat en l’atorgament de les places

 Els criteris de prioritat en l'accés a l’activitat de casal d’estiu són els següents:

 • En primer lloc, les sol·licituds de famílies en què el/la menor que s'inscriu i pare/mare/tutor/a estiguin empadronats/des a Celrà a data 1 de febrer de 2021.
 • En segon lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds de famílies que resideixin en altres municipis.

En el cas que hi hagi més sol·licituds que places ofertes, es tindrà en compte la puntuació obtinguda en funció dels següents factors:

En el cas de sol·licituds de famílies empadronades a Celrà:

1. Factor familiar:

 • Famílies nombroses: 2 punts
 • Famílies monoparentals: 2 punts

2. Factor d’empadronament:

 • Empadronament d'1 a 3 anys: 3 punts
 • Empadronament de 4 a 8 anys: 4 punts
 • Empadronament a partir de 9 anys: 5 punts

En el cas de sol·licituds de famílies empadronades en altres municipis es prioritzaran els casos de joves que durant el curs 2020-2021 hagin estat alumnes d'algun centre educatiu de Celrà.

Un cop aplicats els criteris de prioritat, si hi ha més demanda que places ofertes, es farà un sorteig per adjudicar les places vacants entre les sol·licituds que no tinguin plaça adjudicada i que tinguin la mateixa puntuació.

Les places són limitades i el sorteig es farà per famílies. En el cas que una família hagi inscrit més menors que places disponibles, haurà de decidir si accepta o rebutja l’oferta.

 


Més informació: 972 49 20 01 / cultura@celra.cat / escoladart.celra.cat