Escola Municipal d’Art

Escola Municipal d'Art

L’Escola Municipal d’Art de Celrà és un espai d’aprenentatge en l’àmbit de les arts plàstiques i visuals i la cultura en general. Ofereix una extensa oferta d’activitats, algunes d’elles en format anual i d’altres com a monogràfics. Acull alumnat de totes les edats, des d’infants a persones adultes.

L’escola, coordinada per l’Àrea de Cultura, s’ubica al segon pis del Centre Cultural La Fàbrica, on hi ha les instal·lacions i el material necessari per dur-hi a terme les diferents disciplines que s’hi imparteixen, a excepció de les classes de restauració de mobles, que s’emplacen als baixos del local municipal del C/ Sant Fèlix.

El plantejament de la formació a l’EMAC es basa en l’ensenyament de la tècnica escollida (fotografia, ceràmica, dibuix, restauració, etc.) i l'adquisició de coneixements des de la base, amb la possibilitat d’ampliar-los després, sempre en funció de les necessitats de l’alumnat.

S'hi ensenya la part més tècnica de cada activitat, però també es deixa que cada alumne experimenti i segueixi el seu propi procés creatiu, acompanyant-lo i guiant-lo.


Aula de l'Escola Municipal d'Art de Celrà
Ceràmiques de l'Escola Municipal d'Art de Celrà
Interior de l'Escola Municipal d'Art de Celrà
Cavallets de l'Escola Municipal d'Art de Celrà