Escola Municipal de Dansa

Escola Municipal de Dansa de Celrà | © Martí Navarro

L’Escola Municipal de Dansa de Celrà (EMDC) és una escola pública de dansa  amb una visió contemporània i de noves tendències.

Des del curs 2010-2011 es troba ubicada en un edifici de nova construcció situat en una zona educativa juntament amb l'escola de primària Les Falgueres i l'Institut d'educació secundària de Celrà. 

El projecte educatiu de centre s'inscriu dins els principis generals que s'estableixen a la LEC i més específicament en el dret dels infants i joves a rebre una educació equitativa, inclusiva i de qualitat, per la pau i amb respecte i atenció a la diversitat.

L'EMDC  té com a objectiu general la capacitació de l'alumnat per la pràctica de la dansa a nivell tècnic, creatiu i crític, tant a nivell bàsic com a nivell professional, segons els interessos i possibilitats de cadascú.

L'Escola ofereix una formació àmplia, flexible i de qualitat a través de múltiples disciplines per a infants a partir de tres anys, joves i persones adultes i introdueix un programa específic de sensibilització per a la dansa dins la programació de les Escoles Bressol de Celrà.

L'equip docent acompanya a l'alumnat mitjançant l'aprenentatge significatiu, des de la singularitat de cadascú, per gaudir i millorar en les pràctiques de la dansa, el cos i el moviment.

L’EMDC és un equipament públic de titularitat municipal i la seva programació està reconeguda com a Escola autoritzada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, amb Codi de Centre 17007890.

Interior Escola Municipal de Dansa de Celrà | © Escola Municipal de Dansa
Façana de l'Escola Municipal de Dansa de Celrà | © Martí Navarro
Interior Escola Municipal de Dansa de Celrà | © Escola Municipal de Dansa
© Escola Municipal de Dansa
© Escola Municipal de Dansa
Exterior Escola Municipal de Dansa de Celrà | © Martí Navarro

Consulteu tota l'oferta per al curs 2021-2022, els tallers, cursos i monogràfics, així com els requisits per formalitzar la inscripció i tota la informació al seu web.

WEB ESCOLA DE DANSA