Escola Municipal de Dansa

Escola Municipal de Dansa de Celrà

L’Escola Municipal de Dansa de Celrà (EMDC) és una escola pública de dansa  amb una visió contemporània i de noves tendències.

Des del curs 2010-2011 es troba ubicada en un edifici de nova construcció situat en una zona educativa juntament amb l'escola de primària Les Falgueres i l'Institut d'educació secundària de Celrà. 

El projecte educatiu de centre s'inscriu dins els principis generals que s'estableixen a la LEC i més específicament en el dret dels infants i joves a rebre una educació equitativa, inclusiva i de qualitat, per la pau i amb respecte i atenció a la diversitat.

L'EMDC  té com a objectiu general la capacitació de l'alumnat per la pràctica de la dansa a nivell tècnic, creatiu i crític, tant a nivell bàsic com a nivell professional, segons els interessos i possibilitats de cadascú.

L'Escola ofereix una formació àmplia, flexible i de qualitat a través de múltiples disciplines per a infants a partir de tres anys, joves i persones adultes i introdueix un programa específic de sensibilització per a la dansa dins la programació de les Escoles Bressol de Celrà.

L'equip docent acompanya a l'alumnat mitjançant l'aprenentatge significatiu, des de la singularitat de cadascú, per gaudir i millorar en les pràctiques de la dansa, el cos i el moviment.

L’EMDC és un equipament públic de titularitat municipal i la seva programació està reconeguda com a Escola autoritzada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, amb Codi de Centre 17007890.

Interior Escola Municipal de Dansa de Celrà
Façana de l'Escola Municipal de Dansa de Celrà
Interior Escola Municipal de Dansa de Celrà
Exterior Escola Municipal de Dansa de Celrà

Consulteu tota l'oferta per al curs 2021-2022, els tallers, cursos i monogràfics, així com els requisits per formalitzar la inscripció i tota la informació al seu web.

WEB ESCOLA DE DANSA