Kim Perevalsky

Pintor

1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') GROUP BY 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...' at line 33

SELECT p.id,p.fotos_groups_id,pd.durada,pd.link_comprar, pd.destacat,p.grouped, p.price, p.weight, pd.name,pd.subtitol, pd.desc_short, pd.description, pd.tecnical, pd.box_content, p.image, p.video,p.video2, p.status, pd.download,pd.download_title,pd.download2,pd.download2_title, p.espais_id, p.web_companyia,pd.llengua,pd.activitats_relacionades,p.companyia,p.autor, p.disponibility_id, p.available, p.tax_class_id, p.entered,pd.observacions,p.id_edicions,p.amagar_fitxa,p.id_tipus_producte, ed.titol as titol_edicio,pd.url_origen, MIN(IF(pf.data < NOW() OR pf.id IS NULL, NULL, pf.data)) as data_propera_funcio, MIN(pf.data) as data_primera_funcio, MAX(pf.data) as data_ultima_funcio, COUNT(pf.id) as total_funcions_actives -- MAX(pf.data) as data_ultima_funcio_total, -- COUNT(pf.id) as total_funcions -- GROUP_CONCAT(DISTINCT IF(pf.status = 0 AND pf.data < NOW(), NULL, pf.status) ) as estats_funcions, -- GROUP_CONCAT(DISTINCT IF(pf.status = 0 OR pf.te_hora = 0, NULL, DATE_FORMAT(pf.data,'%H:%i'))) as hores_funcions, -- GROUP_CONCAT(DISTINCT c.id) as ids_categories, -- GROUP_CONCAT(DISTINCT CONCAT(cd.categories_id, ':', cd.name)) as categories, -- GROUP_CONCAT(DISTINCT ld_espais.titol SEPARATOR ', ') as noms_espais, -- GROUP_CONCAT(DISTINCT CONCAT(' espai_',ld_espais.llistats_id)) as class_espais FROM products p LEFT JOIN products_description pd on (p.id = pd.products_id and pd.language_id = '1') LEFT JOIN products_to_categories p2c on (p.id = p2c.products_id) LEFT JOIN categories c on (c.id = p2c.categories_id) LEFT JOIN categories_description cd on (cd.categories_id = c.id and cd.language_id = '1') LEFT JOIN edicions_description ed on (ed.edicions_id = p.id_edicions and ed.language_id = '1') LEFT JOIN products_funcions pf on (pf.id_espectacle = p.id and pf.status != 0) LEFT JOIN llistats_description ld_espais on (ld_espais.llistats_id = pf.espais_id and ld_espais.language_id = '1') -- LEFT JOIN categories c_aux on (c_aux.id = p2c_aux.categories_id) -- LEFT JOIN products_to_categories p2c_aux on (p.id = p2c_aux.products_id) -- LEFT JOIN products_funcions pf_aux on (pf_aux.id = pf.id) -- LEFT JOIN llistats_description ld_espais_aux on (ld_espais_aux.llistats_id = pf_aux.espais_id and pf_aux.status != 0 and ld_espais_aux.language_id = '1') WHERE p.id_tipus_producte = 1 AND p.status = '1' AND c.id <> 15 AND p.id in (42,) GROUP BY 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 HAVING (data_propera_funcio is null AND total_funcions_actives > 0) OR (data_propera_funcio <= data_ultima_funcio OR (total_funcions_actives = 0)) ORDER BY COUNT(IF(pf.status = 0 OR pf.id IS NULL, NULL, 1))=0 desc, MIN(IF(pf.data < NOW() OR pf.status = 0 OR pf.id IS NULL, NULL, pf.data)) is not null desc, data_propera_funcio ASC, data_ultima_funcio DESC LIMIT 0, 25
1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') GROUP BY 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...' at line 33

SELECT p.id,p.fotos_groups_id,pd.durada,pd.link_comprar, pd.destacat,p.grouped, p.price, p.weight, pd.name,pd.subtitol, pd.desc_short, pd.description, pd.tecnical, pd.box_content, p.image, p.video,p.video2, p.status, pd.download,pd.download_title,pd.download2,pd.download2_title, p.espais_id, p.web_companyia,pd.llengua,pd.activitats_relacionades,p.companyia,p.autor, p.disponibility_id, p.available, p.tax_class_id, p.entered,pd.observacions,p.id_edicions,p.amagar_fitxa,p.id_tipus_producte, ed.titol as titol_edicio,pd.url_origen, MIN(IF(pf.data < NOW() OR pf.id IS NULL, NULL, pf.data)) as data_propera_funcio, MIN(pf.data) as data_primera_funcio, MAX(pf.data) as data_ultima_funcio, COUNT(pf.id) as total_funcions_actives -- MAX(pf.data) as data_ultima_funcio_total, -- COUNT(pf.id) as total_funcions -- GROUP_CONCAT(DISTINCT IF(pf.status = 0 AND pf.data < NOW(), NULL, pf.status) ) as estats_funcions, -- GROUP_CONCAT(DISTINCT IF(pf.status = 0 OR pf.te_hora = 0, NULL, DATE_FORMAT(pf.data,'%H:%i'))) as hores_funcions, -- GROUP_CONCAT(DISTINCT c.id) as ids_categories, -- GROUP_CONCAT(DISTINCT CONCAT(cd.categories_id, ':', cd.name)) as categories, -- GROUP_CONCAT(DISTINCT ld_espais.titol SEPARATOR ', ') as noms_espais, -- GROUP_CONCAT(DISTINCT CONCAT(' espai_',ld_espais.llistats_id)) as class_espais FROM products p LEFT JOIN products_description pd on (p.id = pd.products_id and pd.language_id = '1') LEFT JOIN products_to_categories p2c on (p.id = p2c.products_id) LEFT JOIN categories c on (c.id = p2c.categories_id) LEFT JOIN categories_description cd on (cd.categories_id = c.id and cd.language_id = '1') LEFT JOIN edicions_description ed on (ed.edicions_id = p.id_edicions and ed.language_id = '1') LEFT JOIN products_funcions pf on (pf.id_espectacle = p.id and pf.status != 0) LEFT JOIN llistats_description ld_espais on (ld_espais.llistats_id = pf.espais_id and ld_espais.language_id = '1') -- LEFT JOIN categories c_aux on (c_aux.id = p2c_aux.categories_id) -- LEFT JOIN products_to_categories p2c_aux on (p.id = p2c_aux.products_id) -- LEFT JOIN products_funcions pf_aux on (pf_aux.id = pf.id) -- LEFT JOIN llistats_description ld_espais_aux on (ld_espais_aux.llistats_id = pf_aux.espais_id and pf_aux.status != 0 and ld_espais_aux.language_id = '1') WHERE p.id_tipus_producte = 1 AND p.status = '1' AND c.id <> 15 AND p.id in (42,) GROUP BY 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 HAVING (data_propera_funcio is null AND total_funcions_actives > 0) OR (data_propera_funcio <= data_ultima_funcio OR (total_funcions_actives = 0)) ORDER BY COUNT(IF(pf.status = 0 OR pf.id IS NULL, NULL, 1))=0 desc, MIN(IF(pf.data < NOW() OR pf.status = 0 OR pf.id IS NULL, NULL, pf.data)) is not null desc, data_propera_funcio ASC, data_ultima_funcio DESC LIMIT 0, 25
1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') GROUP BY 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...' at line 33

SELECT p.id,p.fotos_groups_id,pd.durada,pd.link_comprar, pd.destacat,p.grouped, p.price, p.weight, pd.name,pd.subtitol, pd.desc_short, pd.description, pd.tecnical, pd.box_content, p.image, p.video,p.video2, p.status, pd.download,pd.download_title,pd.download2,pd.download2_title, p.espais_id, p.web_companyia,pd.llengua,pd.activitats_relacionades,p.companyia,p.autor, p.disponibility_id, p.available, p.tax_class_id, p.entered,pd.observacions,p.id_edicions,p.amagar_fitxa,p.id_tipus_producte, ed.titol as titol_edicio,pd.url_origen, MIN(IF(pf.data < NOW() OR pf.id IS NULL, NULL, pf.data)) as data_propera_funcio, MIN(pf.data) as data_primera_funcio, MAX(pf.data) as data_ultima_funcio, COUNT(pf.id) as total_funcions_actives -- MAX(pf.data) as data_ultima_funcio_total, -- COUNT(pf.id) as total_funcions -- GROUP_CONCAT(DISTINCT IF(pf.status = 0 AND pf.data < NOW(), NULL, pf.status) ) as estats_funcions, -- GROUP_CONCAT(DISTINCT IF(pf.status = 0 OR pf.te_hora = 0, NULL, DATE_FORMAT(pf.data,'%H:%i'))) as hores_funcions, -- GROUP_CONCAT(DISTINCT c.id) as ids_categories, -- GROUP_CONCAT(DISTINCT CONCAT(cd.categories_id, ':', cd.name)) as categories, -- GROUP_CONCAT(DISTINCT ld_espais.titol SEPARATOR ', ') as noms_espais, -- GROUP_CONCAT(DISTINCT CONCAT(' espai_',ld_espais.llistats_id)) as class_espais FROM products p LEFT JOIN products_description pd on (p.id = pd.products_id and pd.language_id = '1') LEFT JOIN products_to_categories p2c on (p.id = p2c.products_id) LEFT JOIN categories c on (c.id = p2c.categories_id) LEFT JOIN categories_description cd on (cd.categories_id = c.id and cd.language_id = '1') LEFT JOIN edicions_description ed on (ed.edicions_id = p.id_edicions and ed.language_id = '1') LEFT JOIN products_funcions pf on (pf.id_espectacle = p.id and pf.status != 0) LEFT JOIN llistats_description ld_espais on (ld_espais.llistats_id = pf.espais_id and ld_espais.language_id = '1') -- LEFT JOIN categories c_aux on (c_aux.id = p2c_aux.categories_id) -- LEFT JOIN products_to_categories p2c_aux on (p.id = p2c_aux.products_id) -- LEFT JOIN products_funcions pf_aux on (pf_aux.id = pf.id) -- LEFT JOIN llistats_description ld_espais_aux on (ld_espais_aux.llistats_id = pf_aux.espais_id and pf_aux.status != 0 and ld_espais_aux.language_id = '1') WHERE p.id_tipus_producte = 1 AND p.status = '1' AND c.id <> 15 AND p.id in (42,) GROUP BY 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 HAVING (data_propera_funcio is null AND total_funcions_actives > 0) OR (data_propera_funcio <= data_ultima_funcio OR (total_funcions_actives = 0)) ORDER BY COUNT(IF(pf.status = 0 OR pf.id IS NULL, NULL, 1))=0 desc, MIN(IF(pf.data < NOW() OR pf.status = 0 OR pf.id IS NULL, NULL, pf.data)) is not null desc, data_propera_funcio ASC, data_ultima_funcio DESC

"Des que vaig iniciar-me en la docència, recent acabada la universitat a Ucraïna, vaig descobrir com n’és d’important compartir coneixements amb altres persones.
És una part de la meva feina que gaudeixo i que combinada amb els meus propis projectes i exposicions a diversos països, em manté connectat a la creació artística d’una forma àmplia."

 

Va exercir de professor de dibuix, pintura i gravat a la Universitat Politècnica de Kiev des de 1994 fins a 1997, any en què es va establir a Catalunya. Des del 2018 a l’actualitat, és professor de pintura a l’oli i d’aquarel·la  a l’Escola Municipal d’Art de Celrà.

Es va formar a l’Escola d’Art Taras Shevshenko, i va continuar els seus estudis a l’Acadèmia de Belles Arts de Kiev on es va graduar el 1994 amb una sèrie d’aiguaforts de gran format amb el títol “Demonologia”.

La seva obra es troba en col·leccions privades d’arreu del món, ha estat adquirida per institucions públiques com el Ministeri de Cultura i el Gabinet de Presidència d’Ucraïna, i per l’Ajuntament de Girona.

Ha exposat en diverses galeries, com Galeria Tusset, Barcelona;  Galeria Sokoa, Madrid ; NO+ART, Girona; Galeria “Fons d’Art “, Olot; Galeria Omnium Ars, Platja d’Aro; Galeria El Claustre, Girona; Museu Issac Albèniz, Camprodon; Galerie Alain Daudet, Toulouse (França); Fundació Valvi, Girona i Galeria Iturria, Cadaqués- Madrid .

Les seves darreres exposicions han estat les realitzades al Centre Cultural La Mercè, de Girona, amb el títol “Marevo”, el 2015. A la Fundació Valvi de Girona amb el títol “Cementiri Marí”, el 2016-17, i a la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt, en el projecte col·lectiu “Work in progress”, Homenatge a Berta Casas, el 2018.