Celrà, Fàbrica d’Arts

Celrà estrena nova marca cultural

El nom de la marca es complementa amb l’eslògan “fem camí amb la cultura”, tota una declaració d’intencions que contribueix a visibilitzar aquest sentit identitari del poble amb tot el que és relatiu a les arts i la cultura en general. Des del circ, la dansa o la música passant per les festes populars o les arts plàstiques en la seva gran dimensió.

Celrà és un municipi amb alta activitat i participació cultural, que dona espai a nombrosos i diversos projectes de creació artística, des de l’Escola Municipal de Dansa, l’Escola de Música, l’Animal a l’Esquena o l’Ateneu, enriquit i potenciat pel teixit associatiu que acull el municipi.

És per això que en el marc del Pla Estratègic Ter-Gavarres per als anys 2013-2020, liderat per Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Celrà, es va començar a treballar per desenvolupar la línia 1 de l’esmentat Pla, dedicada a ‘La cultura com a motor de desenvolupament local’, que tenia per objectiu desenvolupar un pla de dinamització dels equipaments i agents culturals del territori.

En aquest marc, el 2017 es va encarregar un treball de diagnosi que va concloure que Celrà és un municipi molt ric en teixit cultural, tal com ho demostren el gran nombre d’activitats, entitats, empreses i esdeveniments que s’hi desenvolupen, i també com l’Ajuntament fa una aposta molt important a l’Àrea de Cultura, destinant un percentatge molt elevat del pressupost municipal a aquesta distribució orgànica.

Després d’aquesta diagnosi, es va encarregar un Pla d’Acció que marca el desenvolupament d’un seguit d’estratègies i accions concretes, entre les quals destaca el desenvolupament de la marca ‘Celrà, Fàbrica d’Arts’ sota la qual s’hi han  de desenvolupar totes les activitats culturals de formació, creació i exhibició de Celrà.

Així doncs, l’Àrea de Cultura troba necessària la creació d’aquest espai web específic, que aglutini les activitats, entitats, equipaments, creadores, empreses culturals i tot el teixit cultural del municipi, sota la marca ‘Celrà, Fàbrica d’Arts’.

Esperem que celebreu tant com nosaltres el tret de sortida d’aquesta nova marca, que defineix l’essència de Celrà i que, a més, permetrà, mitjançant aquest web, estructurar, informar i donar visibilitat a tot aquest gruix d’activitats culturals.

A Celrà, fem camí amb la cultura!