Escultura

Nivell inicial/mitjà

Professor: Alfredo Williams
Horari: dimecres, de 18.30 a 21 h
Preu: 108 €/trimestre

En aquest curs de formació en escultura, es posarà a disposició de l’alumnat  els elements bàsics del treball d’un escultor, per construir en tres dimensions. Aquestes elements tenen a veure amb la comprensió del volum, l’espai, les direccions, el temps, el color i la forma final.

Es començarà amb el modelat en fang, després es passarà a la talla en poliestirè expandit amb model, per acabar encarant processos propis de l’alumnat, tenint en compte els dibuixos i esbossos que es portin al taller per a ser realitzats.

La tasca de modelat ens farà comprendre com s’ordena el treball en tres dimensions clàssiques i com es construeix des de l’art contemporani, per entendre l’interessant de la nostra època i la creativitat que implica la creació.

Tècnica i creació són l’objectiu d’aquest curs, que inclou realització de motlles perduts i motlles per a la reproducció seriada de peces

Informació curs 21-22

Inscripcions del 15 al 30 de juny de 2021 per l'alumnat inscrit al curs 2020-2021.
De l'1 de juliol fins esgotar places, inscripcions obertes a tothom.

Activitats relacionades

Ceràmica
Tots els nivells
Dibuix i pintura
Tots els nivells
Fotografia bàsica per adults
Actual
Fotografia
Nivell bàsic
Fotografia avançada
Curs de perfeccionament
Restauració
Recicla i recupera mobles